அம்மா இருசக்கர வாகன திட்டம் 2018

TN Govt Amma Two Wheeler Scheme Application Form Downloads 2018

TN Govt Amma Two Wheeler

Scheme Application Form

Downloads 2018

 

Tamilnadu Government announced the scheme(அம்மா இருசக்கர வாகனம்) for woman which is about giving a scooter to working ladies at 50% of cost only. Other 50% will be paid by TN Govt.

 

TN Government Amma Two Wheeler Scheme Application form 2018 downloads

 

Amma Two Wheeler Scheme 2018 – Application Form(English) – Rural

Amma Two Wheeler Scheme 2018 – Application Form(English) – Urban

 

https://goo.gl/HB5BWd

 

அம்மா இருசக்கர வாகன திட்டம் 2018 – விண்ணப்ப படிவம்(TAMIL) – ஊரகப்பகுதி

அம்மா இருசக்கர வாகன திட்டம் 2018 – விண்ணப்ப படிவம்(TAMIL) – நகர்புற பகுதி

https://goo.gl/sxDL6E