மார்ச் 1 2018 முதல் ரேஷன் பொருட்கள்

மார்ச் 1 2018 முதல் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு கட்டாயம்!

மார்ச் 1 2018 முதல் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு கட்டாயம்!

See More
Tamilnadu e-District Services - tngovcoin

How to Apply New Smart Ration Card Online – WWW.TNPDS.GOV.IN

  How to Apply Online for New Smart Ration Card   Step by Steps Instruction to Apply for Smart Ration Card/Family Card Through Online in TamilNadu.   STEP 1: Go to the official website of Tamilnadu Public Distribution(TNPDS) – www.tnpds.gov.in , www.tnpds.com STEP 2: Click Now “Smart Card Application” under the USEFUL LINKS section as […]

See More