மார்ச் 1 2018 முதல் ரேஷன் பொருட்கள்

மார்ச் 1 2018 முதல் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு கட்டாயம்!

மார்ச் 1 2018 முதல் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு கட்டாயம்!

See More
WWW.TNPDS.GOV.IN 2018 இணையத்தளம் ஏன்

WWW.TNPDS.GOV.IN 2018 இணையத்தளம் ஏன் சரியாக வேலை செய்யவில்லை?

WWW.TNPDS.GOV.IN 2018 இணையத்தளம் ஏன் சரியாக வேலை செய்யவில்லை?

See More
Tamilnadu e-District Services - tngovcoin

How to Apply New Smart Ration Card Online – WWW.TNPDS.GOV.IN

  How to Apply Online for New Smart Ration Card   Step by Steps Instruction to Apply for Smart Ration Card/Family Card Through Online in TamilNadu.   STEP 1: Go to the official website of Tamilnadu Public Distribution(TNPDS) – www.tnpds.gov.in , www.tnpds.com STEP 2: Click Now “Smart Card Application” under the USEFUL LINKS section as […]

See More